Repetition
Molekylens förskola

Välkommen till din repetitionskurs!
Här finns lektioner som hjälper dig att repetera de moment som vi gick igenom på kursen .
Här hamnar också videofilmer med tecken som efterfrågats av kursdeltagarna.
Om du undrar över något  -  kontakta mig!

OBS! Kursmaterialet som du fick på kursen är inte samma som det som du behöver ha när du går repetitionskursen online.
Alla ord/tecken och meningar är de samma, men själva materialet är uppbyggt på annat sätt. Du laddar ner materialet till repetitionskursen genom att klicka på gemet   som finns vid vissa lektioner i repetitionskursen.
Patrick Jones - Course author
Created with