Välkommen till teckenkurser online!

Håkan
Att göra teckenkurser tillgängliga för fler genom att skapa dem online är inte någon "walk in the park". Den fysiska närvaron jag känner som så viktig i mötet med kursdeltagarna försvinner helt.
Men - efter nästan 40 års erfarenhet av att genomföra korta och långa teckenkurser över hela landet, vet jag en hel del om vilka svårigheter och utmaningar deltagarna står inför när de ska lära sig att teckna.
När jag skapar mina online-kurser blundar jag inför varje lektion (vilket jag normalt inte gör ute i verkligheten...) och tänker mig ett antal kursdeltagare framför mig. När jag sedan spelar in kursavsnittet eller lektionen så hör jag frågorna, ser problemen och försöker svara på dem direkt.
Jag hoppas att jag därigenom skapar kurser som du kan känna dej sedd i, även om jag bara finns på en videoskärm.
Du kan ju alltid köra videon en gång till, eller pausa - det går dessutom att köra i dubbel hastighet, om jag skulle bli för långsam...
Created with