Föräldrastöd kring barn med ADHD / NPF

Föräldrastöd:
Skolan, familjen och barn med NPF

Kurs för föräldrar som har barn i skolan i behov av särskilt stöd.
I den här kursen ger jag dig stegvis råd och tips att använda i dina kontakter med skolan.
Utgångspunkten är att du medan du genomför kursen skall öka din egen kunskap om vad dina rättigheter och skyldigheter är och stärka din roll i möten och samtal med skolan.

Syftet är att du skall bli en bra och jämbördig medpart med skolan i ert gemensamma arbete för ditt barns bästa - inte hamna i konflikt med skolan eller dess personal.
Du får också underlag att ladda ner som du kan använda som stöd för de samtal och möten som du kommer att ha med skolan.
Jag ger även support via mail i mån av tid.

Vill du säkerställa samtalsstöd under kursen, kan du välja Föräldrastöd XL istället, där innehållet är det samma som på denna kurs, men där det också ingår 2 timmar enskild konsultation via Zoom. Den delen går att köpa till i efterhand även för denna kurs.

Write your awesome label here.

Välj din önskade nivå

Grund

59 SEK/månad
Onlinekurs med information länkar, material och stegvisa instruktioner kring hur du som förälder kan hantera skolkontakter och dina rättigheter och skyldigheter gentemot skolan.
Support via mail eller chat vid särskilda chat-tillfällen
 • Lektioner online
 • Material för nedladdning
 • Support via mail

Utökad

99 SEK/månad
Samma kurs som GRUND men med en två timmars livesändnig varje månad där du och andra föräldrar under min ledning träffas via ZOOM för att diskutera frågor som lämnats till mig i förväg
 • Lektioner online
 • Material för nedladdning
 • Support via chat
 • En tvåtimmars livesändning varje månad

Exklusiv

199 SEK/mån
Samma kurs som UTÖKAD men med en timmes enskild konsultation med mig via ZOOM
 • Lektioner online
 • Material för nedladdning
 • Support via chat och telefon
 • En tvåtimmars livesändning varje månad
 • En timme enskild konsultation per månad
 • Bedömning av och råd kring skolans arbete med just ditt barn.

Håkan Ernklev

Jag är föreläsare kring NPF-problematik och förhållningssätt, samt kunnig i frågor som rör skolans skyldigheter och formella hantering av elevers behov av särskilt stöd.
I mina kurser kring dessa ämnen fokuserar jag på att ge föräldrar och lärare mer kunskap om hur man kan arbeta med särskilt stöd, dels praktiskt med också rent formellt.
Min mattelärare i gymnasiet sa att "Det dunkelt sagda är det funkelt tänkta" och därför är det viktigt att vi tar fram underlag och planer som är konkreta och inte fastnar i fällan att använda ord som ser bra ut, men som egentligen inte betyder något eller - ännu värre - inte betyder samma sak för alla.
Håkan Ernklev  - kursledare NPF-kurser
Created with