Repetition & Utveckling
Hjo förskolor -22

Välkommen till din teckenkurs!
Här finns lektioner som hjälper dig att repetera de moment som vi gick igenom på kursen och också de som ni ska använda er av för att utveckla era kusnkaper vidare.
Här hamnar också videofilmer med tecken som efterfrågats av kursdeltagarna.
Om du undrar över något  -  kontakta mig!

OBS! Kursmaterialet som du fick på kursen är inte samma som det som du behöver ha när du går repetitionskursen online.
Alla ord/tecken och meningar är de samma, men själva materialet är uppbyggt på annat sätt. Du laddar ner materialet till repetitionskursen genom att klicka på gemet   som finns vid vissa lektioner i repetitionskursen.
Patrick Jones - Course author
Created with