Teckenkurs A
Göteborg Stad
Lägerverksamheten

Intern kurs avsedd för ansvariga för lägerverksamheten i Göteborg stad. 
4 avsnitt

70+ lektioner 

I mer än 70 lektioner omfattande 6 timmar av genomgångar, indelade i fyra avsnitt lär du dig grunderna i tecken. Du bygger upp ditt teckenförråd och lär dig sätta samman meningar.
Efter avslutad kurs kan du teckna i enkla, vardagliga situationer. och har en bra grund för att kunna teckna i din familj eller på ditt arbete.
200+ tecken

200+ tecken

Efter avslutad kurs har du ett teckenförråd på drygt 200 tecken som du kan använda i vardagliga situationer. 
Dessutom har du fått en bra grund i hur man tecknar och kan på så sätt lättare fortsätta lära dig mer.
Givetvis innehåller kursen både eget tecknande och träning i att förstå tecken.
14 självtester

15+ självtester

Med över 15 självtester kontrollerar du att du kommer ihåg och kan de tecken du lär dig.
Du får prova din förmåga både i att teckna och att avläsa och förstå. Självtesterna består både av Quiz där du ska visa att du kan avläsa, och övningar där du ska teckna nya meningar med de tecken du lärt dig.
Video-chatt

Support

Kör du fast med något är du alltid välkommen att höra av dig till mig via mail så hjälper jag dig vidare.
Kursen kompletteras dessutom med extralektioner allteftersom kursdeltagare kommer med återkoppling och önskemål.
DIN kursledare

Håkan Ernklev

Jag har rest runt i hela Sverige under 30 år och genomfört teckenkurser på olika nivåer, i olika sammanhang och inom alla möjliga verksamheter.
Mina kurser ska inte bara ge dig ett stort teckenförråd och bra kunskap om att teckna, utan jag vill också att du ska ha det trevligt under tiden som vi jobbar tillsammans med at utveckla ditt tecknande - oavsett om vi träffas live eller på en videokurs.
Det är också självklart för mig att du kan få hjälp och stöd via digitala samtal på Zoom eller genom att du skickar in videofilmer med ditt tecknande till mig, för att  få kommentarer (och beröm!)
Välkommen att höra av dig till mig om du undrar över något!
Patrick Jones - Course author
Created with